28.07.2014: Επίδειξη 13υνου Πολυαρότρου         02.02.2014: Agrotica 2014         28.05.2013: Αγροτική Έκθεση στην Σερβία         08.04.2013: Αγροτική Έκθεση στην Βουλγαρία