greek english russian serbian romanian

Sejanja ili sanduka za rasute materiale

Na proizvodi se može montirati i specijalni sanduk sa nezavisnim distributerom za mala semena (repica, detelina itd.) ili distributer za mikroelemente čak i  granulisana đubriva.

Upotrebom sanduka štedite vreme i novac jer sa jednim prolazom je moguće obaviti obradu i đubrenje zemljišta u isto vreme
Sanduk je dostupan u različitim veličinama, može da ima hidrauličnu ili electričnu vezu za traktor podešavajući više funkcija (brzinu pada, količinu itd.) sve funkcije mogu biti podešavane preko komande u kabini traktora.
Pomoću sanduka je data prednost rukovaocu da kontroliše sva dinamička podešavanja koje mutli-mašina  kao proizvodi može da obezbedi  za savršen rezultat.